poniedziałek, grudzień 11, 2023
Co można sprzedać bez podatku?

Co można sprzedać bez podatku?

W Polsce istnieją pewne produkty i usługi, które można sprzedać bez konieczności naliczania podatku VAT. Są to m.in. artykuły spożywcze, leki, usługi medyczne, usługi edukacyjne, usługi kulturalne oraz usługi związane z...
Co się wlicza do pitu?

Co się wlicza do pitu?

PIT (Podatek dochodowy od osób fizycznych) to podatek, który płacą osoby fizyczne w Polsce od swoich dochodów. Dochody, które wliczają się do PIT-u to m.in. wynagrodzenia za pracę, zyski z działalności...
Od jakiej kwoty dochodu trzeba się rozliczać?

Od jakiej kwoty dochodu trzeba się rozliczać?

W Polsce każdy podatnik ma obowiązek rozliczenia swojego dochodu z urzędem skarbowym. Jednakże, minimalna kwota dochodu, od której trzeba się rozliczać, zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj dochodu, status podatkowy...

Ile lat wstecz można się rozliczyć w Polsce?

W Polsce można rozliczyć się za poprzedni rok podatkowy, czyli za rok, który zakończył się 31 grudnia poprzedniego roku. Na przykład, w 2021 roku można rozliczyć się za rok 2020.Rozliczenie podatkowe...

Ile można dostać dotacji z Unii na firmę?

Firmy mogą ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej w ramach różnych programów i funduszy. Kwota dotacji zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj projektu, jego cel, lokalizacja i wielkość firmy....
Co to jest przychód w PIT?

Co to jest przychód w PIT?

Przychód w PIT to kwota, która stanowi podstawę do obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Przychód obejmuje wszystkie dochody uzyskane przez podatnika w ciągu roku podatkowego, takie jak wynagrodzenia za...

Po jakim czasie przedawnia się dług w firmie windykacyjnej?

Dług w firmie windykacyjnej przedawnia się po określonym czasie, który zależy od rodzaju długu oraz przepisów prawa. Wprowadzenie do tematu przedawnienia długu jest ważne, ponieważ pozwala zrozumieć, że nie każdy dług...
Z którego roku można wyrzucić dokumenty?

Z którego roku można wyrzucić dokumenty?

Zgodnie z polskim prawem, dokumenty można wyrzucić po upływie 5 lat od końca roku, w którym powstały. Na przykład dokumenty z 2015 roku można wyrzucić po 31 grudnia 2020 roku. Jednakże...
Czy ZUS rozliczy PIT?

Czy ZUS rozliczy PIT?

Tak, ZUS może rozliczyć PIT za osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i są jednocześnie ubezpieczone w ZUS. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie ZUS.Jak ZUS rozlicza PIT?Czy ZUS...
Co to znaczy przychód?

Co to znaczy przychód?

Przychód to kwota pieniędzy, którą firma lub osoba otrzymuje za sprzedaż swoich produktów lub usług. Jest to jedna z najważniejszych miar finansowych, ponieważ wpływa na zyski i straty przedsiębiorstwa oraz na...

ZOBACZ TEŻ